Samochód w naprawie - za co odpowiada właściciel warsztatu?

Samochód w naprawie - za co odpowiada właściciel warsztatu?

Komentarze: 1
Ocena: brak
Kategoria: Motoryzacja
Liczba głosów: 0

Dla każdego kierowcy oddanie samochodu do mechanika wiąże się z wieloma utrudnieniami. Samochód jest unieruchomiony, a na nas spada kilka kłopotów. Najczęstsze związane są z kosztem i terminem naprawienia usterek. Oczywiście, to jak są wykonane jest dla nas bardzo istotne, gdyż źle wykonana naprawa może spowodować powstanie innych wad. Rzadziej słyszy się o kradzieżach, ale to również warto brać pod uwagę. Przed wyżej wymienionymi komplikacjami można się uchronić, zapoznając się z wiedzą dotyczącą odpowiedzialności właściciela warsztatu samochodowego za nasze pojazdy.

Co w przypadku gdy mechanik nie naprawi auta w wyznaczonym terminie?

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Co zrobić  gdy naprawa samochodu przez mechanika została wykonana nieumiejętnie? 

Bardzo częste jest złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi.

Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Co w przypadku kradzieży samochodu w warsztacie?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

 

Nie zawsze roszczenia właściciela auta są akceptowane przez właściciela warsztatu, dlatego tak ważne jest, żeby każdą kradzież zgłosić organom ścigania. Na drodze sądowej przeważnie możemy odzyskać koszty poniesionych strat, jest to jednak dość długi proces. Właściciel warsztatu, broniąc swojej niewinności musi przedstawić mocne dowody, że pojazd i wszystkie przedmioty w nim pozostawione były poza zasięgiem osób trzecich, a samochód przechowywany był starannie i bezpiecznie.

Tagi
Dodane przez Gustaw Brzeziński
Komentarze artykułu
Dobrawa Szymczak

Mój brat jest mechanikiem i naprawdę w swoją pracę wkłada mnóstwo serca.

Oceń
  • 0
  • 0
Dodaj komentarz
Dla każdego kierowcy oddanie samochodu do mechanika wiąże się z wieloma utrudnieniami. Samochód jest unieruchomiony, a na nas spada kilka kłopotów. Najczęstsze związane są z kosztem i terminem naprawienia usterek. Oczywiście, to jak są wykonane jest dla nas bardzo istotne, gdyż źle wykonana naprawa może spowodować powstanie innych wad. Rzadziej słyszy się o kradzieżach, ale to również warto brać pod uwagę. Przed wyżej wymienionymi komplikacjami można się uchronić, zapoznając się z wiedzą dotyczącą odpowiedzialności właściciela warsztatu samochodowego za nasze pojazdy.Co w przypadku gdy mechanik nie naprawi auta w wyznaczonym terminie?Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chy...